Kryetari i Bashkisë

Bashkim Shehu
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: kryetari@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

N/Kryetari i Bashkisë

Albert Omuri
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: nenkryetari @kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Sekretari i Përgjithshëm

Bujar Muçmata
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: sekretari@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Drejtor i Kabinetit

Mirdash Hoxha
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: kabineti@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

N/Kryetari i Bashkisë

Dilaman Nela
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: nenkryetari @kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Drejtori i Përgjithshëm

Fasli Gërmizi
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.pergjithshem@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Këshilltar i Kryetarit

Florjana Çaushi
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: florjanacaushi@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit

Safet Myftari
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.financa@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore

Rushit Gashi
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.bnjerezore@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave

Pëllumb Thaçi
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.taksa@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Drejtoria Juridike, Prokurorimeve Publike dhe Teknologjisë së Informacionit

Gazmend Çejku
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.juridike@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit

Vullnet Çika
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.urbanistika@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Ndihmës Ekonomike dhe Shërbimeve Sociale

Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.ndekonomike@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Drejtoria e Arsimit Parashkollor, QKF dhe Shërbimeve Mbështetëse

Hajrie Bulica
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.arsimi@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit

Rrahman Dema
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: imt@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Drejtoria e Koordinimit të Politikave Rinore dhe Projekteve

Njazi Hoxha
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.rinia@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Auditit të Brendshëm

Arjana Nërguti
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: auditi@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Qendra Kulturore e Bashkisë

Petrit Palushi
Adresa: Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina” Kukës
Email: dr.kultura@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Policia Bashkiake

Flamur Sadria
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: policiabashkiake@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Klubi Shumësportësh

Kujtim Kovaçi
Adresa: Stadiumi “Zeqir Ymeri” Kukës
Email: sporti@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Drejtoria e Sherbimeve Publike

Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.sherbimeve@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Drejtoria e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile dhe Krizave

Rufat Elezi
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: dr.emergjencave@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Konvikti `20 Dëshmorët`

Farije Koldashi
Adresa: Lagjia 5, pranë Gjimnazit “Havzi Nela” Kukës
Email: dr.konvikti@kukesi.gov.al
Orari: E Hënë – E Premte 08:00 – 16:00

Axhensia e Parkut Natyror (Liqeni i Fierzes dhe Turizmit)

Xhelal Hoxha
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email: xhelalhoxha65@hotmail.com
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Shukri Shehu
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email:
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Tregut ushqimor

Osman Axhami
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email:
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00

Drejtoria e Rrugëve Rurale

Bujar Shllaku
Adresa: Sheshi “Skënderbej” Kukës
Email:
Orari: E Hënë – E Premte 8:00 – 16:00