• SHTIQËN

  Njësia Administrative Shtiqën përbëhet nga 5 fshatra: Shtiqën ,Gjalicë, Muje, Krenxë dhe Kodër-Lumë. Shtrihet në veri të Bashkisë Kukës dhe dëshmohet si vendbanim që në shekullin e XVI.

  Festa tradicionale në Njësinë Administrative Shtiqën është “Festa e Gjalicës”.

  FONDI PYJOR = 2100 ha

  OBJEKTET ARSIMORE:

  • Shkolla e mesme “Qazim Shehu” Shtiqën.
  • Shkolla 9-vjeçare Kodër-Lum.

  Në këto dy shkolla marrin mësim 528 nxënës me 42 mësues.  3780banorë

  NUMRI I POPULLSISË


 • TËRTHORE

  Njësia Administrative Tërthore përbëhet nga 6 fshatra: Breg-Lumë, Pobreg, Gjegjan, Bardhoc Qendër, Bardhoc i Ri dhe Morin. Shtrihet në pjesën Verilindore të Bashkisë Kukës, me një sipërfaqe prej 6120.2 ha, plus sipërfaqen ujore të Liqenit të Fierzës. I gjithë territori përshkruhet nga “Rruga e Kombit” deri në kufi me Kosovën.

  Festa tradicionale në Njësinë Administrative Tërthore është “Të qethurat e të leshtave” dhe përkon me të Enjten e parë të muajit Shtator.

  Destinacioni më i mirë për turizëm mund të jetë Mali i Koretnikut dhe Liqeni i Fierzës që përshkruan të gjithë gjatësinë e Njësisë Tërthore në anën perëndimore të saj.

  MONUMENTE KULTURORE: Pisha në fshatin Gjegjan

  • Lapidari në fshatin Pobreg përkujton masakrën e shovinistëve serb ndaj banorëve të këtij fshati në vitin 1913.
  • Lapidari në fshatin Bardhoc Qendër dhe i Ri përkujton betejën e forcave partizane me ushtrinë naziste.

  Në vendin e quajtur “Kodra e Pecës”, sipas gojëdhënave ndodhet një kala që mendohet se i përket periudhës së Ilirëve.

  Në fshatin Bardhoc, në vendin e quajtur “Polina”, mendohet se ka ekzistuar qyteti Polini ku dhe janë gjetur shumë relike (qeramika të ndryshme, tjegulla, tuba uji, qypa etj.)


  FONDI I TOKËS BUJQËSORE:

  FSHATITOKË GJITHSEJTRUALLTOKË BUJQËSORE
  TOTAL2609769 m2252002 m22357767 m2
  Breg-Lum58044 m239030 m219014 m2
  Pobreg448021 m240243 m2407778 m2
  Gjegjan225338 m254174 m2171164 m2
  Bardhoc Qendër 394208 m235000 m2359208 m2
  Bardhoc i Ri680964 m228118 m2652847 m2
  Morin803193 m255437 m2747756 m2


  FONDI PYJOR:

  TOTALI2459.7 ha
  Trungishte254 ha
  Cungishte2140.9 ha
  Shkurre66.7 ha
  Djerrinë198.9 ha
  Sipërfaqe Këllusore716.4 ha
  Sip. Inprod-Shkëmbore347.2 ha
  Sip. Bujqësore1322.8 ha
  Sip. Urbane73.3 ha


  OBJEKTET ARSIMORE:

  SHKOLLAFSHATINR. I NXËNËSVENR. I MËSUESVEKOPSHTE
  Shkolla 9-vjeçare "Hasan Hallaçi"Breg-Lum8591
  Shkolla 9-vjeçarePobreg8381
  Shkolla "Elmaz Ademi"Bardhoc Qendër314263
  Shkolla 9-vjeçare "Gani Duraku"Morin7991  3724banorë

  NUMRI I POLULLSISË


 • BUSHTRICË

  Njësia Administrative Bushtricë përbëhet nga 7 fshatra: Bushtricë, Palush, Matranxh, Gjegjen, Vile, Barruc dhe Shpat.

  Festat tradicionale në Njësinë Administrative Bushtricë janë:

  • Dita e Verës (13 Mars)
  • Shën Gjergji (6 Maj)

  Si destinacione turistike mund të shfrytëzohen bjeshkët e zonës, Kroi i Mbretit, Kroi i Mirë dhe Kallabaku.

   

  FONDI I TOKËS BUJQËSORE:

  FSHATITOKË GJITHSEJTOKË BUJQËSORE
  Bushtricë30 ha5 ha
  Palush40 ha12 ha
  Matranxh25 ha8 ha
  Gjegje22 ha7 ha
  Vile52 ha14 ha
  Barruc27 ha12 ha
  Shpat12 ha9 ha
  TOTALI208 ha67 ha

   

  OBJEKTET ARSIMORE:

  SHKOLLAFSHATINR. I NXËNËSVENR. I MËSUESVEKOPSHTE
  Shkolla 9-vjeçare dhe e mesme "Bushtrica 1"Bushtricë300201
  Shkolla fillore "Bushtrica 2"Bushtricë4521
  Shkolla fillore "Vile"Vile525-
  Shkolla fillore "Barruc"Barruc31-
  -Palush--1  2036 banorë

  NUMRI I POPULLSISË