Bashkia Kukës i është drejtuar vlerave të saj kulturore dhe historike. Së fundi ka nisur projekti për risjelljen në një formë të vlefshme të Kalasë së Pecës.