Këshilltarët Bashkiak zgjidhen direkt nga zgjedhësit ligjorë sipas listave shumë emërore partiake të shpallura para datës së zgjedhjeve. Për caktimin e këshilltarëve fitues merret parasysh përqindja e votave që ka marrë çdo subjekt politik konkurues.  Numri i anëtarëve të Këshillit përcaktohet në varësi të numrit të popullsisë së njësisë përkatëse.

Arif Rexhmati

Anëtar

Abedin Oruçi

Anëtar

Vjollca Omuri (Vata)

Anëtar

Zare Çika

Anëtar

Ibsen Elezi

Anëtar

Qemal Elezi

Anëtar

Zaide Noka

Anëtar

Tatjana Kërxhaliu

Anëtar

Ylber Elezi

Anëtar

Gazmend Oruçi

Anëtar

Sulejman Bajra

Anëtar

Zarie Visha

Anëtar

Behar Domi

Anëtar

Vera Shehu

Anëtar

Musë Kastrati

Anëtar

Ismet Nika

Anëtar

Shukri Mehmeti

Anëtar

Bledar Lleshaj

Anëtar

Fehmi Cengu

Anëtar

Kudret Cenaj

Anëtar

Lavdrim Shehu

Anëtar

Xhevdet Sopaj

Anëtar

Jemin Gashi

Anëtar

Gjelbrim Shehu

Anëtar

Basri Elezi

Anëtar

Bujar Syla

Anëtar

Misin Sopaj

Anëtar

Sami Mata

Anëtar

Destan Spahiu

Anëtar

Nebi Ramallari

Anëtar

Shkëlzen Kovaçi

Sekretar

Burim Bilali

Anëtar