Safet Gjici

Kryetar Bashkie 2019 -

 (024) 225-110

kryetari@kukesi.gov.al

Bashkim Shehu

Kryetar Bashkie 2015-2019

Hasan Halilaj

Kryetar Bashkie 2007-2015

Osman Elezi

Kryetar Bashkie 2003-2007

Ylber Zeneli

Kryetar Bashkie 2000-2003

Safet Sula

Kryetar Bashkie 1996-2000

Qemal Parllaku

Kryetar Bashkie 1992-1996