Me ardhjen e sezonit dimëror, Bashkia Kukës, Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur punën për mirëmbajtjen e rrugëve rurale.

Në Njësinë Administrative Kolsh, në bashkëpunim me firmat që zhvillojnë aktivitetin në zonë por edhe me komunitetin, po bëhet rehabilitimi i segmentit autostradë-Kolsh, 1.5 km i gjatë.