Dëgjesë Publike.

FTESË PËR DËGJESË PUBLIKE.

Bashkia Kukës ju fton të merrni pjesë në dëgjesën publike “Për prezantimin e Draft Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021”.

Dëgjesa do të zhvillohet të Premten, datë 25.5.2018, ora 10:00, në sallën e “American Corner”-Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina”

Dëgjesë Publike

Bashkia Kukës, në kuadër të projektit “Mbështetja e Bashkisë Kukës në hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020” mbështetur nga Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor DLDP dhe Instituti i Kërkimeve Urbane, ditën e Hënë, datë 18.12.2017, ora 10:00, në ambjentet e American Corner pranë Pallatit të Kulturës “Hasan Prishtina” , do të organizojë dëgjesën publike për prezantimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020.

Dëgjesë Publike.

Bashkia Kukës, në kuadër të projektit “Mbështetja e Bashkisë Kukës në hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020” mbështetur nga Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor DLDP dhe Instituti i Kërkimeve Urbane, ditën e Hënë, datë 29.05.2017, ora 10:00, në ambjentet e American Corner pranë Pallatit të Kulturës “Hasan Prishtina” , do të organizojë dëgjesën publike për prezantimin e realizimit të Planit të Shpenzimeve për vitin 2016 si dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020.

Dëgjesë Publike.

Bashkia Kukës, në kuadër të projektit “Mbështetja e Bashkisë Kukës në hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020” mbështetur nga Programi për Decentralizim dhe Zhvillim Vendor DLDP dhe Instituti i Kërkimeve Urbane, ditën e Enjte, datë 18.05.2017, ora 10:00, në ambjentet e American Corner pranë Pallatit të Kulturës “Hasan Prishtina” , do të organizojë dëgjesën publike për prezantimin e realizimit të Planit të të Ardhurave për vitin 2016 si dhe Paketës Fiskale 2018-2020.