Hapja e proçedurës për hartimin e PPV-ve‏.

Qeveria e Shqiperisë nëpërmjet Ministrisë së Zhvillimit Urban (MZHU) dhe Agjensisë Kombëtare të Planifikimit (AKPT) ka filluar procesin e mbështetjes së Njësive të Qeverisjes Vendore për përgatitjen e Planeve të Përgjithshme (more…)

Festojmë së Bashku

Pas 15 vitesh përsëri bashkë në qytetin e Kukësit për të festuar me 16 prill. Bëhu pjesë e argëtimit dhe aktiviteteve të ndryshme të cirkut, ansamblit popullorë, kinemasë lëvizëse (more…)