Dëgjesë publike.

FTESË PËR DËGJESË PUBLIKE.

Bashkia Kukës ju fton të merrni pjesë në dëgjesën publike “Për prezantimin e Draft Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022”.

Dëgjesa do të zhvillohet të Premten, datë 24.5.2019, ora 10:00, në sallën e “American Corner”-Pallati i Kulturës “Hasan Prishtina”