KOMUNIKATË PËR SITUATËN NË TERRITORIN E BASHKISË KUKËS SI PASOJË E MOTIT.