Me datë 14.12.2016, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Nëntor 2016.
  2. Projekt-vendim: Për dhënie ndihmë financiare për shtëpi të dëmtuar nga zjarri.
  3. Informacion: nga Administrata e Bashkisë sipas kërkesës së grupit të Këshilltarëve të majtë.
  4. Raport: Për ecurinë e hipotekimit të ish tokave bujqësore.