Me datë 14.12.2016, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Janar 2017.
  2. Projekt-vendim: Për shpërndarjen e bursave për arsimin parauniversitar në institucionet e arsimit publik për vitin shkollor 2016-2017.
  3. Kërkesat e Grupit të Majtë.