Me datë 07.07.2017, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për miratimin e ndihmës ekonomike për muajin Qershor 2017.
  2. Projekt-vendim: Për miratimin e Programit Buxhetor afat-mesëm (PBA) 2018-2020.
  3. Projekt-vendim: Për miratimin e një shtese në strukturën e administratës për punonjësit me kontratë të përkohshme në funksion të Drejtorisë së Shërbimeve Publike.
  4. Projekt-vendim: Për miratimin e disa ndryshimeve në Buxhetin e vitit 2017.
  5. Projekt-vendim: Për miratimin e hartave të linjave të transportit për punonjësit arsimorë dhe nxënësit që mësojnë jashtë vendbanimit.