Me datë 26.02.2015, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbeldhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Shkurt 2015.
  2. Projekt-vendim: Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Kukës.
  3. Projekt-vendim: Për tjetërsim pronësie.
  4. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës financiare nga Drejtoria e Emergjencave Civile Tiranë për shtëpi  të dëmtuar nga faktorë natyrorë.
  5. Projekt-vendim: Për privatizim apartamenti.