Me datë 19.02.2016, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbeldhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Janar 2016.

  1. Projekt-vendim: Për miratimin e raportit të Komisionit të Mandateve.
  2. Projekt-vendim: Për miratimin e marrëveshjes së Bashkisë Kukës dhe Helvetas Swiss Intercooperation (HSI) për Qendrën Sociale Kukës.
  3. Projekt-vendim: Për miratimin e fondit të bashkëfinancimit të projektit “Rikonstruksion dhe mbështetje organizative për Qendrën Sociale Kukës.
  4. Projekt-vendim: Për miratimin e numrit maksimal të punonjësve si dhe buxhetin e institucioneve buxhetore në varësi të Bashkisë Kukës.
  5. Projekt-vendim: Për ndryshimin e vendimit nr.45 datë 12.11.2013 të Këshillit Nashkiak Kukës.
  6. Projekt-vendim: Për miratimin e hartës së linjave të transportit për arsimtarët dhe nxënësit.
  7. Projekt-vendim: Për krijimin e Këshillit Artistiko-Kulturor në Bashki.
  8. Projekt-vendim: Për dhenie ndihmë financiare nga Drejtoria e Emergjencave Tiranë, për shtëpi të dëmtuara nga faktori natyror.
  9. Informacion:       Mbi furnizimin me ujë të pijshëm, investimet e bëra dhe investimet që do të bëhen.