Me datë 04.05.2016, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Prill 2016.
  2. Projekt-vendim: Për ngritjen e komisionit të verifikimit të pasurive të paluajtshme në rastin e mungesës së vërtetimit të pronësisë.
  3. Projekt-vendim: Për miratimin e fondit për organizimin e aktivitetit kulturor, festivali i fëmijëve – “Fest 2016”.
  4. Projekt-vendim: Për përfshirjen e fondit për pagesën e kuotës së anëtarësisë në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë.
  5. Projekt-vendim: Për dhënie burse të posaçme për studime jashtë vendit.