Me datë 05.10.2016, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Shtator 2016.
  2. Projekt-vendim: Për miratimin e disa ndryshimeve në strukturën e administratës së Bashkisë Kukës.
  3. Projekt-vendim: Për miratimin e disa ndryshimeve në buxhetin e vitit 2016.
  4. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës financiare për shtëpi të dëmtuar nga rrëshqitja e truallit.