Me datë 11.11.2016, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbledhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Tetor 2016.
  2. Projekt-vendim: Për fillimin e proçedurave për rregullimin e situatës ligjore lidhur me privatizimin e banesave të paregjistruara pranë ZVRPP-së Kukës.
  3. Projekt-vendim: Për miratimin e hartave të linjave të transportit për nxënësit dhe arsimtarët jashtë vendbanimeve.
  4. Raport: Mbi situatën e shkollave në Bashkinë Kukës për higjenën dhe ngrohjen.