Me datë 25.03.2016, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbeldhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Shkurt 2016.
  2. Projekt-vendim: Për financimin e kalendarit të aktiviteteve sportive të mundjes dhe boksit për vitin 2016.
  3. Projekt-vendim: Për miratimin e shtesës së hartës së linjave sipas largësive për transportin e punonjësve arsimorë.
  4. Projekt-vendim: Për përfshirjen e një projekti në planin e investimve kapitale të Bashkisë Kukës.
  5. Projekt-vendim: Për miratimin e rregullores së Këshillit Bashkiak Kukës.