Me datë 10.07.2014, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbeldhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin qershor-korrik 2014.
  2. Projekt-vendim: Për ndryshimin e emërtimit të një pjese të pronave.
  3. Projekt-vendim: Për nxjerrjen jashtë përdorimit të mjeteve motorrike.