Me datë 29.08.2014, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbeldhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin gusht 2014.

Informacion: Mbi realizimin e të ardhurave të Bashkisë Kukës për periudhën 1 janar – 30 qershor të vitit 2014.