Me datë 31.10.2014, ora 10:00, në sallën nr. 22 zhvillohet Mbeldhja e Këshillit Bashkiak Kukës me rend dite:

  1. Projekt-vendim: Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin tetor 2014.
  2. Projekt-vendim: Për miratimin e listës së re shtesë të pronave të paluajtshme që kalojnë në pronësi të Bashkisë Kukës.
  3. Projekt-vendim: Për tjetërsim prone.

Informacion: Mbi mirëmbajtjen e rrugëve dytësore në qytet.