Bashkia Kukës njofton se ka ndërmarrë nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor, Njësia Strukturore A3.3.19.