Qendra kulturore e Bashkisë realizon të gjithë aktivitetin kulturor që zhvillohet në Qytetin e Kukësit.
Më poshtë do gjeni listën e të gjithë aktiviteteve të kryera sipas vitit përkatës:

  Veprimtaritë Kulturore – Artistike për vitin 2013 të QKB Kukës