Laura Boldrini

Për kontribut dhe humanizëm të veçantë në menaxhimin e krizës së vitit 1999, gjatë shpërnguljes masive të popullsisë së Kosovës.

Shkelzen Domi

Vendim Nr. 01 datë 10.02.2015, me motivacionin “Për kontributin e dhënë në ngritjen e cilësisë së futbollit në Kukës”.

Dhori Kule

Vendim Nr. 48 datë 16.10.2008, me motivacionin “Për kontributin që ka dhënë në hapjen e Fakultetit Ekonomik, Filiali Kukës për vitin akademik 2007-2008, në Fakultetin e Gjuhevë të Huaja, Dega Anglisht dhe Fakultetin e Infermierisë për vitin akademik 2008-2009”.

Anna Stjarnerklint

Vendim Nr. 31 me datë 03.10.2005 me motivacionin për kontributin dhe mbështetjen e madhe në implementimin e objektivave të mijëvjeçarit në Kukës. Për forcimin e sigurisë njerëzore veçanërisht ne fushen e çminimit si dhe për uljen e varfërisë në rajon.

Sul Elezi

Vendim Nr. 43 datë 19.07.2002 me motivacion për kontributin e dhënë si një ndër themeluesit e qytetit të Kukësit si qendër administrative dhe në luftën për liri e pamvarësi.

Mujo Minah Noka

Inxhinier

Vendim Nr. 44 datë 19.07.2002 me motivacionin për kontributin e dhënë si projektues dhe ndërtues i Kukësit të Ri.

Njazi Mehmet Hoxha

Vendim Nr. 45 datë 19.07.2002 me motivacionin për kontributin e çmuar në luftën për liri e demokraci.

Jozeph Limprecht

Vendim Nr. 41 datë 29.06.2002 me motivacionin për kontributin e çmuar në nxitjen e zhvillimit ekonomik të zonës së Kukësit, demokratizimin e shoqërise dhe krijimit të klimës, mirëkuptimit e paqes në këtë komunitet.

Williard Noes

Mjek

Vendim Nr. 10 datë 22.01.2001 me motivacionin për kontributin e madh që dha në sektorin e shëndetësisë gjatë menaxhimit të krizës kosovare në periudhën Prill-Qershor 1999.

Azem Hajdari

Politikan

Vendim Nr. 118 datë 14.11.2000 me motivacionin për kontribut të shquar në vendosjen e pluralizmit politik dhe demokracisë në Shqipëri.

William R. Applegate

N/Kolonel

Vendim Nr. 145 datë 05.05.1999 me motivacionin në cilësinë e Atashehut Ushtarak të SHBA-së  ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në forcimin e elementëve të mbrojtjes, në mënyrë të veçantë ka ndjekur nga afër punën e bërë nga efektivi i D2K Kukës, ku ka ndikuar në efektivitetin e punës  për kryerjen e misionit nga kjo njësi dhe forcimin e lidhjeve e bashkëpunimit midis dy vendeve tona.

Daniel Endres

Përfaqësues i UNHCR

Vendim Nr. 42 datë 19.07.1995 me motivacionin për kontributin e jashtëzakonshëm si përfaqësues i UNHCR-së në menaxhimin e situatës në qytetin e Kukësit gjatë periudhës së qëndrimit të refugjatëve.