Anketime

Prioritetet e qytetarëve të Kukësit për buxhetin 2022-2024

Të nderuar qytetarë të Bashkisë Kukës,
Në kuadër të përgatitjes së buxhetit afatmesëm 2022-2024, Këshilli Bashkiak Kukës kërkon mendimin tuaj lidhur me prioritetet kryesore të punës së bashkisë.

Ju lutem merrni 3 minuta nga koha juaj për t’u përgjigjur disa pyetjeve që do të na ndihmojmë të bëjmë një buxhet sa më pranë qytetarëve!

Plotësoni pyetësorin këtu!

Një vështrim të shpejtë mbi buxhetin e bashkisë mund ta merrni duke konsultuar:

Boxhetin per qytetarin

Ju lutemi shpërndani këtë pyetësor edhe te miqtë tuaj, pasi sa më shumë përgjigje aq më vlerë merr ky sondazh!

Shpërndaj