Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Aplikime ne thirrje te ndryshme
NrTitulli i ProjektitThirrja - Programi
Aplikanti Kryesor
Partnerët
Statusi
1Rehabilitation of Cultural Center of Kukës, mulitufuncional center, with direkt opportunities for alternative education and social-cultural impact for the foung generation in this area.
IADSA
Bashkia Kukës
Jo i fituar
2"EMOtional technologies for the cultural
heritage valorization within transnational
UNDERGROUNDS"
Programi ADRION
Komuna Nardo, Itali
Bashkia Kukes
Në zbatim
3Uji i pastër Gjakovë-Kukës
IPA CBC Programme Albania-Kosovo
SHE-RA, Gjakove
Bashkia Kukes
Në zbatim
4Europe Communicates Through Cultural Values
EUROPE FOR CITIZENS/Town Twinning
Bashkia Kukës
QPR Kukes; Komuna e Prizrenit; Bashkia Strumyan, Bullgari
Jo i fituar
5New Opportunities in Kukës – NOK
EU for socio-economic development (as alternative to drugs cultivation and trafficking)
Bashkia Kukës
EuroPartners Development
I fituar
6Ngritja dhe funksionimi i strehësës së emergjencës për gratë dhe vajzat e dhunuara.
Ministria e Shëndetësisë
Bashkia Kukës
Grupimi Vullnetar – Aleanca e Grave Këshilltare
I fituar
7Së bashku për fëmijët
Konkursi i Praktikave të Mira 2020
Bashkia Kukës
"ZVA Kukës
“Save dhe Children”
Shoqata “Ndihmoni Jetën”"
Jo i fituar
8Dëgjesë publike në kohë pandemie
Konkursi i Praktikave të Mira 2020
Bashkia Kukës
Këshilli Bashkiak
Jo i fituar
9Modele të qëndrueshme vullnetarizimi apo bashkëpunimi me median dhe aktorë të tjerë kyç në komunitet për tejkalimin e situatave të emergjencave apo gjendjes së jashtë zakonshme
Konkursi i Praktikave të Mira 2020
Bashkia Kukës
Bashkepunim me Nj. Administrative, MZSH,
Jo i fituar
10Administrimi dhe menaxhimi i mbetjeve
Konkursi i Praktikave të Mira 2020
Bashkia Kukës
"Prefektura Kukës
Këshilli i Bashkisë
Këshilli i Qarkut Kukës
DMO- Kukës"
I fituar
11Strengthening the Capacities of the Social Services Center of Kukes Municipality - A powerful tool for local development
Local level partnerships to advance social inclusion in Albania
Bashkia Kukës
Instituti për Ndryshim e Lidership në Shqiperi & Qendra "Konsumatori Shqiptar"
Në pritje
12Community-based service for children with disabilities
Emperor Maximilian Prize 2021
Bashkia Kukës
Jo i fituar
13ReLOaD2
ReLOaD2
Bashkia Kukës
Në pritje
14Van4ISTOP- Van for Innovation and Sustainable Tourism Project
Programi COSME
Van Chamber of Commerce and Industry
Bashkia Kukes
Jo i fituar
15A step towards to sport, Step away from extremism
Sport and its Values as a Tool to Prevent Violent Extremism
Qendra për Progres Rinor
Bashkia Kukes
Në pritje
16Green and Clean, Protection of the environment in rural areas of Natyral Park Korab-Koritnik.
Democacy Small Grant Porgram
Qendra për Progres Rinor
Bashkia Kukes
Në pritje
17Integration of children in the process of education and development in a pleasant environment.
Ambasada Bullgare
Bashkia Kukes
N/A
I fituar
18PLASTICFREE Fierza: Innovative Practices of LAke Surface Cleaning aiming at TourIstiC Development and FosteRing of EnvironmEntal Valorization in the Fierza Basin
IPA CBC Programme Albania-Kosovo
Bashkia Kukes
Komuna e Prizrenit Co-Plan
Jo i fituar
19Eco-Tourism Routes in the Cross-Border Area for the Promotion of Alternative Tourism (ECO-ROUTES)
IPA CBC Programme Albania-Kosovo
Bashkia Kukes
URI; Komuna e Rahovecit; Green Art Center
I fituar
20"
InterCult4Tourism Growth - DIGI4CULT"
IPA CBC Programme Albania-Kosovo
PrishtinaRea
Bashkia Kukes; Komuna e Prizrenti; Eco-Partners
Jo i fituar
21Projekti Geen Paths
IPA CBC Programme Albania-Kosovo
Institute of Migration, development and Integration.
Bashkia Kukes; West Economic Region
Jo i fituar
22Parku i Aventurës në Shishtavec
FSHZH
Bashkia Kukes
DMO
I fituar
23Një hapsirë më shumë për të rinjtëAgjencia Kombetare e Rinise Bashkia Kukes N/AJo i fituar
24Travel, stay and be informedEU for MunicipalitiesBashkia Kukes N/AJo i fituar
25
Sport dhe Argëtim

Save the Children
Bashkia Kukes
N/A
Në pritje