Degjese publike per rishikimin e tarifave te ujit

Date __.__.2021, te Pallati i Kultures “Hasan Prishtina” do te behet degjesa publike per rishikimin e tarifave te ujit.

Kjo degjese do te realizohet nga ana e Sh.a – Ujesjelles Kanalizime Kukes.

Ftojme te gjithe qytetaret e Bashkise Kukes te jene prezent.

Degjesa do te behet ne zbatim te masave antikovid

Mendimin tuaj mund ta jepni dhe online ne pyetesorin e meposhtem

PYETESOR

 

Shpërndaj