Emergjenca Civile

Emergjence civile do te thote situate e papritur me pasoja negative per komunitetin dhe qe cenon sigurine e tij, e cila shkaktohet nga fatkeqesi qe sjellin deme te menjehereshme dhe te renda:

  • Per jeten e njerezve
  • Gjene e gjalle
  • Pronen
  • Treshegimnine kulturore
  • Mjedisin

Mbrojtje civile eshte teresia e masave te marra per parashikimin, parandalimin, lehtesimin, gadishmerine, pergjigjen dhe rimekembjen nga fatkeqesite natyrore dhe fatkeqesite e tjera me qellim mbrojtjen:

  • E jetes se njerezve
  • Te gjese se gjalle
  • Te prones
  • Te trashegimnise kulturore
  • Te mjedisit

Parimi i informimit

Informimi per rreziqet dhe aktivitetet e institucioneve qendrore,vendore dhe te tjera pergjegjese per mbrojtjen nga fatkeqesite natyrore dhe fatkeqesite e tjera duhet te jete publik.

 

 

Shpërndaj