Komisionet

Këshilli Bashkiak është i përbërë nga pesë komisione:

  1. Komisioni i mandateve (3 anëtarë).
  2. Komisioni i Ekonomisë Financës dhe Buxhetit (5 anëtarë).
  3. Komisioni i planifikimit urban, shërbimet publike dhe pronat (7 anëtarë).
  4. Komisioni për Rendin, Emergjencën civile, Shëndetin dhe përkujdesjet e tjera sociale (5 anëtarë).
  5. Komosioni për Arsimin, Kulturën, Rininë, Sportet, Mediat, Shoqërinë Civile dhe Vlerësimin e figurave (6 anëtarë).

Shpërndaj