Koncerti Festiv me nxënësit e dalluar

Ditën e Djeshme më 23.12.2021, Bashkia Kukës organizoi Koncertin Festiv,

“Mbrëmjen qëndrore” me nxënësit e dalluar,

në ambjentin e pallatit të Kulturës “Hasan Prishtina”.

 

Shpërndaj