Kryetari i Bashkisë mblodhi sot Këshillin Vendor të Sigurisë

Në mbledhjen e parë të Këshillit Vendor të Sigurisë, bashkë me anëtarët, diskutuam mbi rregulloren dhe miratimin e saj në mbledhjen e afërt të Këshillit Bashkiak.

Anëtarët e të cilit përfaqësojnë:
-Drejtorinë e Policisë
-Këshillin e Qarkut e Kukës
-Këshillin Bashkiak
-Komunitetin Mysliman
-Shërbimin Social
-Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor
-Emergjencat Civile
-Autoritetin e Kontrrollit të Ushqimit
-Shoqërinë Civile
-Biznesin

Pjesëmarrësit propozuan idetë e tyre në lidhje me përfshirjen edhe të aktorëve të tjerë, ku të gjithë së bashku në vazhdimësi të këshillit, do të kenë në fokus të trajtojnë problematikat e zgjidhjet e tyre në lidhje me Sigurinë Publike në të gjithë territorinë e Bashkisë Kukës.

Shpërndaj