NJOFTIM

Ju bejme te ditur se:

  • Aplikimet per ndihme ekonomike do te pranohen nga administratoret shoqerore te njesive administrative ne forme elektronike ose permes sherbimit postar.
  • Deklarimet tre mujore te perfituesve te ndihmes ekonomike do te kryhen pas perfundimit te situates se fatkeqesise natyrore te shpallur per shkak te COVID-19.
  • Listat e aplikuesve dhe perfituesve te ndihmes ekonomike dhe te fondit 6% te Bashkive do te regjistrohen dhe konfirmohen ne forme elektronike.
  • Administratoret shoqerore te njesive administrative mbajne kontakte ne forme elektronike/telefonike me aplikuesit, per t’u ardhur ne ndihme mbi menyren e plotesimit te aplikimit per perfitim te ndihmes ekonomike

Me poshte mund te shkarkoni:

Urdheri Nr. 213, Date 31.03.2020

FORMULAR APLIKIMI PËR NDIHMË EKONOMIKE

KONTAKTET E ADMINISTRATOREVE

Shpërndaj