Prezantimi i Prefektit të Ri të Qarkut Kukës z.Ali Hallaçi

Më dt. 30.05.2022 në ambientet e Institucionit të Prefektit të Qarkut Kukës u krye prezantimi i Prefektit të Ri të Qarkut Kukës z.Ali Hallaçi.

Në takimin e zhvilluar morën pjesë zv.Mininstri i Punëve të Brendshme z.Julian Hodaj, Kryetari i Bashkisë Kukës z.Safet Gjici, Drejtues të Institucioneve Rajonale.

Prefekti i Qarkut, shprehu angazhimin dhe gatishmërinë e tij për të ofruar dhe kërkuar bashkëpunim në mënyrë që të gjitha detyrat institucionale të gjejnë zbatim.

Shpërndaj