Raporte

 

VitiEmertimi/ShkarkoPeriudha
2022Raporti i Konsoliduar i zbatimit te buxhetitJanar-Dhjetor
2022Raporti Periodik TetemujorJanar-Gusht
2022Raporti Periodik KatermujorJanar-Prill
2021Raporti Performances
2021Raporti i Konsoliduar i zbatimit te buxhetitJanar-Dhjetor
2021Raport MonitorimiJanar-Gusht
2021Raport MonitorimiJanar-Prill
2020Raporti Performances
2020Buxheti per qytetarin
2020Raporti TetemujorJanar-Gusht
2020Raporti PeriodikJanar-Prill
2019Raporti i Konsoliduar
2019Raporti Performances

Shpërndaj