RAPORTONI TE MOSHUARIT QE JETOJNE VETEM

[Kujdes! Deklarimi i rremë ju ngarkon me përgjegjësi administrative, civile e penale sipas përmbajtjes së Aktit Normativ Nr. 3 Dt 15.03.2020]

Shpërndaj