Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve

 

  1. Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve Tetor-Nëntor-Dhjetor 2021
  2. Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve Korrik-Gusht-Shtator 2021
  3. Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve Prill-Maj-Qershor 2021
  4. Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve Janar-Shkurt-Mars 2021

 

  1. Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve  Tetor-Nentor-Dhjetor  2020
  2. Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve   Korrik-Gusht-Shtator  2020
  3. Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve   Prill-Maj-Qershor  2020
  4. Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve   Janar-Shkurt-Mars  2020

 

Shpërndaj