Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Shkruaj Kryetarit

    Arsye shendetesoreArsye familjareArsye ekonomikeArsye LevizjejeArsye tjeterDenonco

    [Kujdes! Deklarimi i rremë ju ngarkon me përgjegjësi administrative, civile e penale sipas përmbajtjes së Aktit Normativ Nr. 3 Dt 15.03.2020]