Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Transparenca dhe Llogaridhenia EF

  • Asete dhe prona te ofruara per shitje ose dhenie me qira
  • Kritere qe duhet te plotesohen