Biografia

Albert Bislim Halilaj

Lindur në Bicaj të Kukësit në vitin 1979, i martuar e baba i katër fëmijëve, me banim po në Bicaj.

Shkollën e mesme e ka kryer në vendlindje në vitin 1998 me rezultate të shkëlqyera.

Është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë pranë Univeristetit të Tiranës, dega Administrim Biznesi, në vitin 2002.

 

Ka filluar karrieren profesionale në vitin 2003 – 2014 në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve Kukës, ku ka kryer detyra të ndryshme në zbatim të ligjeve dhe praktikave tatimore në fuqi.

Në vitet 2014-2016, ka mbajtur postin e Drejtorit të Drejtorisë së Shëndetësisë Kukës.

Gjatë viteve 2016-2020, ka vazhduar karrierën e tij profesionale si Drejtor i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Kukës.

Nga viti 2020 dhe në vazhdim deri më Korrik 2023 ka punuar pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë në pozicionin e Drejtorit të Kontrollit Tatimor.

Në korrik të vitit 2023 ai është emëruar në detyren e Prefeketit të Qarkut Kukës.

Ka kryer një sërë trajnimesh profesionale ku dhe është çertifikuar kryesisht në fushën e legjislacionit tatimor dhe sigurimeve shoqërore.

Angazhimi i tij politik në Partinë Socialiste ka qene konstant, efektiv dhe i vazhdueshem ndër vite.

 

Shpërndaj