Raporti i Performances Kukes 2019

Raport i performancës synon të paraqesë rezultatet vjetore të arritura nga bashkia në një format me transparent dhe të kuptueshëm për gjithë aktorët:
Këshillimi Bashkiak, komuniteti vendor; media etj.
Ky raport i ofron mundësinë të interesuarëve të kuptojnë çfarë ka realizuar konkretisht bashkia me financat e saj gjatë një viti të plotë kalendarik.

RAPORTI I PERFORMANCES KUKES 2019

SONDAZH

 

Shpërndaj