Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Regjistri kerkesave, ankesave

 

 

 

Nr Nr unik Dt Regjistrimit Menyra marrjes  Çeshtja Adresa e problemit Sektori Dt ridrejtimit Statusi Dt Pergjigjes
1 1814 06.03.2020 Shkrese Kerkohet te caktohet nje periudhe kohore per riorganizim te zgjedhjeve per Strukturat Komunitare te Fshatrave Mustafaj,Osmanaj,Nange Bicaj Keshilli Bashkiak 11.03.2020 Perfunduar 23.06.2020
2 93/2 14.04.2020 Shkrese Propozim nga Kryesia e Fshatit Kolesjan ,nga shkarkimi I Kryetarit te kesaj Kryesia me vote mosbesimi propozojn per Emerim te perkohshem anetarin e Kryesise se ketij Fshati Z.Sabri Spahiu Bicaj Keshilli Bashkiak 15.02.2020 Ne proces
3 2640 19.05.2020 Shkrese Firma koncensionare “Salillari”, me venien e hekurave ka bllokuar rrugen per hyrjen ne pronat dhe shtepite tona,te jepet nje zgjidhje per nje rruge dytesore qe eshte diku te 80m,qe te kene menyre kalimi. Perbreg Keshilli Bashkiak 19.05.2020 Ne proces
4 145 22.07.2020 Shkrese Kerkese per informacion mbi 2 Vendime te Keshillit Bashkiak Kukes nga Kryetar I Fshatit Mustafaj ne Nj.Ad Bicaj Bicaj Keshilli Bashkiak 06.07.2020 Perfunduar 24.07.2020
5 3775/1 03.08.2020 Shkrese Zgjedhjen e Strukturave Komunitare (Kryetar,Kryetar Fshati) Bicaj Keshilli Bashkiak 30.07.2020 Perfunduar 04.08.2020
6 3580 15.07.2020 Shkrese Kerkese per emertimin e nje sheshi te 6-kateshi “RamadanZaskoci” Kukes Keshilli Bashkiak 15.07.2020 Ne proces
7 4671 24.09.2020 Shkrese Kerkese per dhenien titulli qytetar nderi “Qemal Mata” Kukes Keshilli Bashkiak 24.09.2020 Ne proces
8 207 06.10.2020 Shkrese Kerkese per rregullimin e rruges se lagjes “Sopaj” dhe rrethimin e varrezave. Kukes Keshilli Bashkiak 06.10.2020 Ne proces
9 4946 12.10.2020 Shkrese Kerkese per uljen e takses baze. Kukes Keshilli Bashkiak 12.10.2020 Ne proces
10 18.12.2023 Email Kerkese per miratimin e 26 bursave per nxenesit e shkolles profesionale Kukes Keshilli Bashkiak Perfunduar
11 18.12.2023 Email Kerkese per aprovimin e 26 bursave per nxenesit e gjimnazit “Havzi Nela” Kukes Kukes Keshilli Bashkiak Perfunduar


    AnkeseKerkese