Kontaktoni: (024) 225-110

Bashkia Kukës

Home Regjistri kerkesave dhe ankesave

 

Nr. Numri unik i Ankesës  Kërkesës Vërejtjes Data e regjistrimit të ankesës/vërejtjes
kërkesës
Mënyra e marrjes së ankesës / kërkesës (shkresë, email, cel, Z1N, faqe interneti bashkise) Të dhënat e ankuesit / kërkuesit Çështja për të cilën bëhet ankesa/kërkesa Nëse ankesa/kërkesa  është për një çështje emergjente
(PO/JO)
Adresa ku gjendet problemi sipas ankuesit (rasti për njoftimet) Ankesa/Kërkesa është paraqitur nga një Këshilltar Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa Statusi i trajtimit të ankesës/ kërkesës
(në shqyrtim, përfunduar)
Komente
Emri dhe Mbiemri Adresa, NjA Email, Cel PO/ JO Emërtesa Data Data
1 1814 06.03.2020 Shkrese Nj.Ad Bicaj Bicaj 692582756 Kerkohet te caktohet nje periudhe kohore per riorganizim te zgjedhjeve per Strukturat Komunitare te Fshatrave Mustafaj,Osmanaj,Nange Jo Bicaj Jo Keshillit Bashkiak 11.03.2020 Ne proces 23.06.2020 Vendim per miratimin e procedurave per zgjedhjen e strukturave komunitare te njesive administrative te Bashkise Kukes
2 93/2 14.04.2020 Shkrese Nj.Ad Bicaj Bicaj Propozim nga Kryesia e Fshatit Kolesjan ,nga shkarkimi I Kryetarit te kesaj Kryesia me vote mosbesimi propozojn per Emerim te perkohshem anetarin e Kryesise se ketij Fshati Z.Sabri Spahiu JO Bicaj JO Keshillit Bashkiak 15.04.2020 Ne proces Vendim per miratimin e procedurave per zgjedhjen e strukturave komunitare te njesive administrative te Bashkise Kukes
3 2640 19.05.2020 Shkrese Nj.Ad.Terthore Perbreg Firma koncensionare “Salillari”, me venien e hekurave ka bllokuar rrugen per hyrjen ne pronat dhe shtepite tona,te jepet nje zgjidhje per nje rruge dytesore qe eshte diku te 80m,qe te kene menyre kalimi. JO Perbreg Jo Keshillit Bashkiak 19.05.2020 Ne proces Kjo kerkese I delegohet Dr.Urbanistikes