Shpallen rezultatet e projekteve fituese në kuadër të aplikimeve në programin ReLOaD2

Shpallen rezultatet e projekteve fituese në kuadër të aplikimeve në programin ReLOaD2 – 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐑𝐚𝐣𝐨𝐧𝐚𝐥 për 𝐃𝐞𝐦𝐨𝐤𝐫𝐚𝐜𝐢𝐧ë 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐨𝐫𝐞 𝐧ë 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐤𝐚𝐧𝐢𝐧 Perëndimor, program i financuar nga BE dhe zbatuar nga UNDP.

Klikoni në link-un e mëposhtëm për të parë rezultatet:

REZULTATET

Shpërndaj