Thirrje për plotësimin me anëtar të Këshillit Vendor Rinor

Bashkia Kukës, Drejtoria e Projekteve dhe Rinisë shpall thirrjen e II-të për krijimin e Këshillit Vendor Rinor, i cili do të jetë nje organ këshillimor që funksionon pranë kryetarit të Bashkisë. Ftohen të gjithë organizatat rinore dhe/ose për të rinjtë si dhe këshillat e nxënësve, të paraqesin kandidaturat potenciale për të qenë anëtarë të Këshillit Vendor Rinor.
*Mirëpresim çdo aplikim deri me datë 09.02.2024 në adresën tonë email: [email protected] dhe [email protected] me subjektin “Aplikim për anëtar të KVR”.

Për më shumë klikoni në linkun :

Thirrje për plotësimin me Anëtar të Këshillit Rinor Vendor

Shpërndaj