Konsultimi Elektronik i ProjektBuxhetit Afatmesem 2021-2023

Bashkia Kukës ju fton të bëheni pjesëmarrës në vendimmarrje!

Platforma Interaktive e Projektbuxhetit 2021-2023 ju mundëson të kuptoni se sa do shpenzojmë ne 3 vitet e ardhshme dhe për çfarë me konkretisht. Ky mekanizëm ofrohet në kuadër të përpjekjeve për të qenë më transparent dhe gjithëpërfshirës në vendimmarrje.

Ju lutem na dergoni komente sygjerime ne adresen: [email protected] , deri ne daten 31.10.2020.

Shpërndaj