Kyetari i Bashkisë z.Albert Halilaj mirëpret përfaqësues të Bashkisë Lübeck.

Mirëprita në Bashkinë e Kukësit përfaqësues të Bashkisë Lübeck.
Një partneritet nderkomunal i aprovuar pêr fushat e menaxhimit të mbetjeve,riciklimit,ujit të ndotur,mbrojtjes së mjedisit dhe shêrbimeve komunitare.
Gjatê takimit me Kyetarin e Bashkisë z.Albert Halilaj , z.Manfred Rehberg Drejtori i kompanisë shpreh konsiderata të veçanta për investimet e realizuara dhe të tjerat që do realizohen në qytetin e Kukësit

 

 

 

Shpërndaj