Njoftim per Konsultim Publik

Tema e Konsultimit:

  • Per miratimin e Buxhetit te Bashkise Kukes per vitin 2024
  • Per hartimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2024-2026
  • Per miratimin e taksave dhe tarifave vendore ne Bashkine Kukes, per vitin 2024

Njoftim per Konsultim Publik banoreve te Kukesit si dhe njesive administrative Shtiqen, Terthore

Njoftim per Konsultim Publik njesise administrative Bicaj

Njoftim per Konsultim Publik njesive administrative Bushtrice, Gryke-Caje, Kalis, Ujmisht

Njoftim per Konsultim Publik njesive administrative Kolsh, Malzi, Surroj, Arren

Njoftim per Konsultim Publik njesive administrative Shishtavec, Topojan, Zapod

Shpërndaj