KOPSHTE

Kopshtet jane te ndara ne dy kategori ne ato pa ushqim dhe ato me ushqim.

Numri i femijeve te regjistruar ne kopesht pa ushqim:

Kopshti Njesia  Lokale  Gjithsej Femra
Kopshti Nr 1 Kukes 52 22
Kopshti Nr 2 Kukes 91 40
Kopshti Nr 3 Kukes 73 36
R.Spahiu Kukes 25 11
Gostil Kukes 51 26
Lagje e re Kukes 102 45
Shtiqen Shtiqen 79 39
Koder Lume Koder Lume 13 8
Breg lume Terthore 17 5
perbreg Terthore 15 7
Bardhoc Terthore 17 8
Bardhoc I ri Terthore 22 12
Gjegjan Terthore 13 5
Morin Terthore 20 13
Osmanaj Bicaj 19 7
Mholaj Bicaj 13 5
Canaj Bicaj 64 30
Nange Bicaj 46 15
Bushat Bicaj 21 12
Kolesjan Bicaj 21 6
Brekije Topojan 21 10
Shishtavec Shishtavec 10 6
Novosej Shishtavec 16 8
Cernaleve Shishtavec 12 5
Oreshke Shishtavec 19 10
Borje Shishtavec 29 13
Pakisht Zapod 13 6
Orçikel Zapod 12 4
Kosharisht Zapod 8 4
Orgjost Zapod 15 5
Orgjost 2 Zapod 12 6
Bele Zapod 15 5
Lojme Zapod 15 6
Lusen Ujmisht 29 19
Malqene Ujmisht 17 8
Fshat Gryke Çaje 17 9
Kolsh Kolsh 19 10
Myç Mamez Kolsh 15 9
Mamez Kolsh 13 4
Dukagjin Malzi 14 6
Shemri Malzi 17 5
Petkaj Malzi 10 6
Kalimash Malzi 16 6
Qinamake Surroj 21 9
Bushtrice Bushtrice 20 13
Bushtrice 2 Bushtrice 12 4
Palush Bushtrice 7 3
Kalis Kalis 11 7
TOTALI 1209 558

Numri i femijeve te regjistruar ne kopesht me ushqim:

Kopshti Njesia  Lokale  Regjistruar Gjithsej Femra
Kopshti Nr 1 Kukes 177 73
Kopshti Nr 2 Kukes 146 63
Kopshti Nr 3 Kukes 153 73
TOTALI 476 209

Shpërndaj