Nënshkrimi marrëveshjeve për financimin e 5 start-up të reja

Kryetari i Bashkisë Kukës z. Albert Halilaj mirepriti ekipin e të rinjve që pas finalizimit të një tjetër aktiviteti në kuadër të projektit NOK, “New opportunities in Kukës”, nëshkroi marrëveshjen për financimin e 5 start- up të reja.
Në kuadër të këtij projekti financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Bashkia Kukës dhe Europartner Development, u mbështeten 5 të rinj me Subgrante për Start –up në fushat:
1. Artizanat – Industri kreative
2. Turizëm ujor
3. Marketing Digjital
4. Hoteleri Turizëm
5. Sport
Ky projekt zbatohet në kuadër të menaxhimit të Granteve nga IPA 2018 “BE për zhvillimin social-ekonomik (si alternativë ndaj kultivimit dhe trafikimit të drogës).
European Union in Albania

Shpërndaj